O nás

 

Art AIR Center – pomáhame umeniu

Umelecké Aktivačné Iniciačné Realizačné Centrum je rozsiahly nadčasový projekt, ktorého korene siahajú do roku 2007, kedy sme tvorili kandidatúru mesta Dolný Kubín na Európske hlavné mesto kultúry 2013. Bolo založené v roku 2008 ako potreba vytvoriť novú alternatívu inštitúcie, ktorá bude prezentovať umenie v regióne, a tak dvíhať jeho kultúrnosť a kultúrne povedomie.

Podujatia a projekty vytvárané, organizované a spoluorganizované Art AIR Centrom, presahujú hranice regiónu i Slovenska a stali sa známymi i významnými v omnoho širšom priestore. Art AIR Center chce byť priateľom slovenských umelcov a šíriteľom slovenskej hudby. Bude sa všemožne snažiť o ich prezentáciu doma i v zahraničí.

Pre potreby centra sme zriadili GRAFICKÉ ŠTÚDIO, ktoré Vám ponúka širokú škálu služieb.