Grafické štúdio

Hlavnou činnosťou nášho grafického štúdia je kreatívna a grafická príprava materiálov pre tlač rôznymi technológiami. Všetky projekty realizujeme komplexne, od samotného návrhu až po dodanie finálnych produktov. Vieme zabezpečiť výrobu a tlač prakticky čohokoľvek. Už pri návrhu predkladáme najvýhodnejšie ekonomické riešenie pre zákazníka vzhľadom na následné technologické spracovanie, aby sme dosiahli maximálnu efektívnosť pri realizácii zákazky.     

Realizujeme pre Vás najmä tieto produkty: plagáty, letáky, brožúry, katalógy, prospekty, bulletiny, kalendáre, pohľadnice, pozdravy, vizitky, oznámenia, hlavičkové papiere, obálky, sadzba a tlač kníh a publikácií, grafická inzercia do regionálnych aj celoslovenských periodík