KHJ 2012

KHJ v skratke:

odznelo 17 koncertov z toho

9 hudba klasická

7 hudba jazzová

1 maratón hudby - 24 hours violin

Na koncertoch vystúpilo 144 umelcov zo 4 kontinentov – Európa, Ázia, Afrika, Južná Amerika

13 krajín – Argentína, Brazília, Česká republika, Francúzsko, Ghana,  Japonsko, Maďarsko,  Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Španielsko, Taliansko.

Zaznelo 138 skladieb od 81 skladateľov a autorov hudby.

Hudba znela cca 2110 minút, čo je vyše 35 hodín.